Over de Tuinen

De Kwekerij De Tuinen van de Hagert is een leerwerkbedrijf voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kwekerij biedt werk, een zinvolle daginvulling en begeleiding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen met een lichte beperking. De kwekerij ligt op het terrein van woonzorgboerderij de Hagert, vandaar de naam. Toch is de kwekerij geen onderdeel van de de Hagert en de zorgaanbieders achter de Hagert, ZZGzorggroep en Dichterbij.

Waarom niet? Het zal voor niemand nieuws zijn als we constateren dat de huidige systemen in zorg en arbeidsparticipatie hun langste tijd gehad hebben. De huidige systemen, ontwikkeld in de afgelopen tientallen jaren hebben veel goeds gebracht maar zijn niet meer houdbaar voor de toekomst. Ze worden onbetaalbaar, ze voldoen vaak niet meer aan de wensen van de burger en ze passen niet of met moeite in de veranderende visie op de samenleving. Nederland verandert van een zorgzame samenleving, waarin de overheid vaak het initiatief en de verantwoordelijkheid overnam van de burger, naar een participatie samenleving waarin de burger weer aan zet is en de overheid fungeert als vangnet.

De kwekerij de Tuinen van de Hagert is een particuliere onderneming die mensen met een (arbeids-) beperking tegen lage(re) kosten adequaat ondersteunt om zich te ontwikkelen en een betekenisvolle plek in de samenleving te vervullen. De kwekerij verbindt zich daarom aan lokale initiatieven ter bevordering van een (lokale) economie waarbij het niet alleen om geld verdienen maar ook om andere waarden te creëren zoals betrokkenheid, zingeving, invloed en deelname.

De kwekerij levert biologische streekproducten die verkocht worden aan restauranthouders in de buurt. Op die manier wordt (langdurige) zorg en arbeidsparticipatie weer een vanzelfsprekend onderdeel van de lokale economie waarbij de samenleving in al haar diversiteit een leefbare en leerrijke gemeenschap wordt waarin het actief burgerschap alle ruimte krijgt, ook voor mensen met een (arbeids-) beperking.
De Kwekerij werkt intensief samen met de Hagert maar kan, doordat het zich lokaal, kleinschalig, duurzaam en tegen lage kosten organiseert, met behoud van kwaliteit haar diensten verlenen. Daarmee draagt de kwekerij ook bij aan het betaalbaar houden van de zorg , aan duurzame zorg!

De kwekerij is dus een particuliere onderneming maar zonder winstoogmerk. Eventuele winsten gaan naar de woonzorgboerderij de Hagert. Zo draagt de kwekerij op haar beurt weer bij aan het verdienmodel van het gemengde bedrijf dat de Hagert ontwikkelt. Er ontstaat zo een veelkleurig ofwel een hybride bedrijfsmodel dat transparant blijft voor de samenleving maar tegen lagere kosten en een betere lokale verankering ruimte geeft aan een andere definitie van kwaliteit van zorg en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Op deze manier wil de kwekerij een bijdrage leveren aan een duurzame transitie in de samenleving.

Meer weten? Wil je meer weten over de uitgangspunten van de kwekerij de Tuinen van de Hagert, bel dan met Ton Baaijens (0637469307) of kijk ook eens bij www.dehagert.nl/zorgvisie.