Privacyverklaring Kwekerij de Tuinen van de Hagert

Voor kwekerij de Tuinen van de Hagert staat het belang van de medewerker klant altijd voorop. Integriteit en respect zijn leidend in ons handelen: voorwaarden voor het handelen. Kwekerij de Tuinen van de Hagert is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kwekerij de Tuinen van de Hagert verwerkt persoonsgegevens over medewerkers van Kwekerij de Tuinen van de Hagert. De volgende persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt en bewaard:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Trajectplannen
 • Voortgangsrapportages
 • Eindrapportage

Van klanten die producten afnemen van de kwekerij worden de volgende gegevens bewaard:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Van bezoekers van de website worden geen gegevens opgeslagen en bewaard, tenzij u zelf uw gegevens op de website achterlaat wanneer u vragen hebt over de dienstverlening en/of de producten van de kwekerij De Tuinen van de Hagert.

Waarom Kwekerij de Tuinen van de Hagert uw gegevens nodig heeft

Kwekerij de Tuinen van de Hagert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Kwekerij de Tuinen van de Hagert uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (ontwikkeltrajecten, re-integratietrajecten etc).

Kwekerij de Tuinen van de Hagert gegevens bewaart

Kwekerij de Tuinen van de Hagert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Tevens wisselt Kwekerij de Tuinen van de Hagert informatie uit met de opdrachtgever (UWV, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, RondomWijchen en andere opdrachtgevers) met daarin relevante informatie over traject(zorg-)plannen, voortgangsrapportages en eindrapportages. Deze mails worden via een beschermend programma (cloud dan wel Zorgmail) verzonden. Deze plannen en rapportages worden alleen nadat u toestemming hebt gegeven gedeeld met de opdrachtgever of evt andere bedrijven/organisaties.
Kwekerij de Tuinen van de Hagert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kwekerij de Tuinen van de Hagert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Kwekerij de Tuinen van de Hagert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@detuinenvandehagert.nl.
Kwekerij de Tuinen van de Hagert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kwekerij de Tuinen van de Hagert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kwekerij de Tuinen van de Hagert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met kwekerij de Tuinen van de Hagert op via info@detuinenvandehagert.nl.
www.detuinenvandehagert.nl is een website van Kwekerij de Tuinen van de Hagert

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Kwekerij. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Kwekerij de Tuinen van de Hagert past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Kwekerij de Tuinen van de Hagert er alles aan doen u persoonlijk of per e-mail te informeren.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kwekerij de Tuinen van de Hagert is als volgt te bereiken

Postadres: Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen
Vestigingsadres: Leurseweg 10, 6601 ZZ Wijchen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58627375
Telefoon:0637469307
E-mailadres: info@detuinenvandehagert.nl